Consulting

Azylový dům pro rodiny s dětmi

Navigace

Azylový dům pro rodiny s dětmi

 

Poslání:

Posláním Azylového domu je pomáhat rodičům s dětmi překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou zse ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. Nabízíme dočasné ubytování a sociální poradenství s cílem posilování sociálního začleňování uživatelů služeb.

Cíl:          

Naším cílem je matka, otec, popř. oba rodiče, kteří při ukončení pobytu:     
zvládají péči o dítě a jeho výchovu

 

Cílová skupina:

Zletilé ženy s nezaopatřenými dětmi, zletilí muži s nezaopatřenými dětmi, oba zletilí rodiče s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, chtějí-li svou situaci aktivně řešit.

      
Okruhy osob:

osoby bez přístřeší.

   
Věková struktura:

bez omezení věku.

 

Lokální působnost služby:

Žatec

 

Forma poskytování služby:

Pobytová forma

 

Zásady poskytování služby:

 

dnání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Zájemci o službu absolvují rozhovor se sociálním pracovníkem Azylového domu, kdy se zjišťuje aktuální situace zájemce a skutečnost, zda splňuje podmínky pro přijetí do Azylového domu. V případě, že zájemci o službu nemůže být služba poskytnuta, je mu poskytnuto poradenství o jiné vhodné službě. V případě, že zájemce o službu splňuje podmínky poskytování služby, je s ním sepsána Žádost o ubytování v Azylovém domě a následně smlouva o ubytování a je dohodnut termín ubytování.

 

Důvody odmítnutí zájemce:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

 

Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
Dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a platných prováděcích vyhlášek poskytujeme v rámci Azylového domu pro rodiny s dětmi tyto základní činnosti:

 

Metody práce:

 

Ukončení služby:

 

Prostory, materiální a technické vybavení:

Služba je poskytována v patrové budově na adrese Studentská 1044, v Žatci. V přízemí se nachází kancelář sociální pracovnice, vrátnice, společenská místnost a 3 ubytovací jednotky. V prvním patře jsou 4 ubytovací jednotky a kancelář vedoucí Azylového domu. V suterénu se nachází zázemí pro pracovníky. V přístavbě nacházející se na dvoře je umístěna prádelna a sklad šatstva.  Kanceláře jsou vybaveny potřebným nábytkem a kancelářskou technikou. Ve společenské místnosti se nachází nábytek, velký stůl se židlemi, televizor, počítač pro klienty.

Všechny byty jsou vybavené základním nábytkem, kuchyňskou linkou, vařičem. 5 ubytovacích jednotek má vlastní WC a koupelnu, 2 ubytovací jednotky mají WC a koupelnu společnou. Ubytovaní mají možnost zapůjčení ložního povlečení, ručníků, nádobí, žehličky, potřeb pro děti (vanička, chodítko, ohrádka, ohřívač lahví, apod.).