Consulting

Vavřinec, z.s.

Navigace

Vavřinec z.s.

Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je všestranná podpora fyzických a právnických osob v oblasti vzdělávání a naplňování sociálních potřeb, tj. identifikace těchto potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.

 

V současné době poskytujeme na území lounského okresu 3 sociální služby :

1. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

2. Azylový dům pro rodiny s dětmi

3. Centrum odborného sociálního poradenství v Lounech