Azylový dům

POSLÁNÍ

Posláním azylového domu je pomáhat rodičům s dětmi, překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. Nabízíme dočasné ubytování a sociální poradenství s cílem posilování sociálního začlenění uživatelů služeb.

CÍL

Naším cílem je rodič, který při ukončení pobytu

 • zvládá péči a výchovu dítěte
 • zvládá péči o domácnost
 • má zajištěn pravidelný měsíční měsíční příjem, umí s ním hospodařit
 • samostatně řeší svou životní situaci
 • má zajištěno následné bydlení
 • má dostatek informací o svých právech a povinnostech

CÍLOVÁ SKUPINA

 • zletilým těhotným ženám
 • zletilým matkám s dětmi
 • zletilým otcům s dětmi
 • zletilým oběma rodičům s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, chtějí-li svou situaci aktivně řešit

CO POSKYTUJEME

 • ubytování
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • pomoc při zajišťování stravy

FORMA POSKYTOVÁVÁNÍ SLUŽBY

pobytová forma, nepřetržitý provoz

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • dodržování práv
 • individuální plán
 • uplatnění vůle a rozhodování
 • zachování soukromí
 • zachování důstojnosti a mlčenlivosti
 • posílení pozitivního přístupu
 • podpora samostatnosti

KAPACITA ZAŘÍZENÍ

7 ubytovacích jednotek (28 lůžek) – kapacita jednotlivých pokojů je blíže specifikována v Provozním řádu

ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 • samostatná těhotná žena                                          150 Kč/den
 • dospělá osoba (je-li ubytovaná společně s dětmi     120 Kč/den
 • nezletilé dítě                                                                80 Kč/den

KONTAKTY

Vedoucí sociální služby
Ing. Štěpánka Frelichová
Mobil: 702 190 514
Email: frelichova@vavrinec-zs.cz

Sociální pracovnice AD
Bc. Tereza Nováková
Mobil: 725 525 154
Email: novakova@vavrinec-zs.cz

Stálá služba
Mobil: 702 190 726

DOKUMENTY KE STAŽENÍ (v nabídce Ke stažení)

 • Informace pro zájemce
 • Leták služby
 • Žádost o poskytnutí sociální sužby azylový dům
 • Posudek registrujícího lékaře – dospělá osoba
 • Posudek registrujícího lékaře – dítě
 • Jak si mohou stěžovat? – leták

SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2021 PODPOŘILI

 

      

SLUŽBU AZYLOVÝ DŮM PRO RODINY S DĚTMI V ROCE 2020 PODPOŘILI

 

    

Skip to content