Podzimní tvoření

Klienti pobývající v azylovém domě věnovali podzimu zvláštní pozornost a rozhodli se objevit jeho krásy prostřednictvím tvoření. S nadšením začali tvořit podzimní dekorace. Když děti z azylového domu společně vytvářely podzimní dekorace, vytvořily nejen krásné předměty, ale také vzájemnou podporu a silné vazby v jejich komunitě. Tato aktivita ukazuje, jak tvořivost a umění mohou být silným nástrojem pro sebeprosazení a společnou radost.

Skip to content