O spolku

Jsme nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je všestranná podpora fyzických a právnických osob v oblasti vzdělávání a naplňování sociálních potřeb, tj. identifikace těchto potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.

V současné době poskytujeme na území lounského okresu 3 sociální služby.

  1. Azylový dům pro rodiny s dětmi
  2. Housing first pro rodiny s dětmi v lounském okrese
  3. Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
Skip to content