O spolku

Občanské sdružení Vavřinec založili jeho členové jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přijetím stanov dne 13. 3. 2013.

Ode dne 1. 1. 2014 je Občanské sdružení Vavřinec dle § 3045 odst. 1 Občanského zákoníku považováno za spolek. 

Spolek je založen na dobu neurčitou.

Název spolku

Vavřinec, z.s.

Sídlo spolku

Tuchořice 133, 439 69 Tuchořice

Identifikační číslo

015 39 353

Poslání

Cílem činnosti spolku je identifikace sociálních potřeb fyzických a právnických osob, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k jejich naplňování.

Skip to content