Azylový dům pro rodiny s dětmi

Lorem ipsum dolor sit amet.

Kapacita zařízení

Úhrada za poskytování služby

Poslání

Posláním azylového domu je pomáhat rodičům s dětmi, překlenout nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení a pomoci jim začlenit se zpět do společnosti. Nabízíme dočasné ubytování a sociální poradenství s cílem posilování sociálního začlenění uživatelů služeb.

Cílová skupina

Cíle

Naším cílem je rodič, který při ukončení pobytu:

Kontakty

Vedoucí sociální služby
Sociální pracovnice azylového domu
Skip to content