Vyúčtování veřejné sbírky

Sbírka byla konána ode dne 26. září 2017 do 30. června 2021. Vybrané finanční prostředky činily 20 946,56 Kč.

Tyto prostředky byly použity na uhrazení cestovních nákladů v rámci poskytování sociálních služeb spolku.