Setkání neziskových organizací lounského okresu

Pracovníci Vavřince se v únoru zúčastnili setkání neziskových organizací, které pořádal Úřad práce v Žatci a Úřad práce v Lounech. Cílem setkání bylo předání aktuálních informací z oblasti sociálních dávek a oblasti zaměstnanosti. Vzájemné spolupráce si velmi vážíme a děkujeme za ni.

Žatecká nábytková banka rozšířila od ledna nabídku služeb

Použitý nábytek nemusí skončit na skládce. Na konci minulého roku začala v Žatci fungovat nábytková banka. Vznikla kvůli potřebě spolku Vavřinec zajistit bydlení pro lidi v sociální nouzi. Službu během ledna rozšířila pro občany měst Ústeckého kraje, kterým tak vlastně pomáhá od velkoobjemového odpadu.

Více informací si přečtěte nebo poslechněte na Portálu Českého rozhlasu Sever.

Podzimní tvoření

Klienti pobývající v azylovém domě věnovali podzimu zvláštní pozornost a rozhodli se objevit jeho krásy prostřednictvím tvoření. S nadšením začali tvořit podzimní dekorace. Když děti z azylového domu společně vytvářely podzimní dekorace, vytvořily nejen krásné předměty, ale také vzájemnou podporu a silné vazby v jejich komunitě. Tato aktivita ukazuje, jak tvořivost a umění mohou být silným nástrojem pro sebeprosazení a společnou radost.… Dozvědět se více »

Hledání nového domova

V dnešní době mnoho lidí hledá nový domov, například naše klientka z azylového domu, která touží po stabilitě a samostatnosti. Zaměstnanci, kteří pomáhají s hledáním bytu, hrají klíčovou roli v této cestě. Společně s klienty procházejí obtížnými kroky, jako je vyhledávání inzerátů a jednání s pronajímateli, a tím jim pomáhají najít nový začátek.… Dozvědět se více »

Skip to content